Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner – NVIO (tidligere FN-Veteranenes Landsforbund – FNVLF) er en upolitisk og frivillig organisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner, og er det største veteranforbundet, med 7500 medlemmer og 59 lokalforeninger over hele landet. Avdeling Øvre Romerike ble stiftet i 1996 og har, pr 31.12.2019, 182 medlemmer.

Medlemmene representerer ulike faser i Norges moderne historie. Det er veteraner fra dagens internasjonale operasjoner, og helt tilbake til Tysklandsbrigaden.

NVIO jobber for å fremme interessene til veteraner og deres pårørende.