Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner – NVIO (tidligere FN-Veteranenes Landsforbund – FNVLF) er en upolitisk og frivillig organisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner, og er det største veteranforbundet, med 7500 medlemmer og 59 lokalforeninger over hele landet. Avdeling Øvre Romerike ble stiftet 26. oktober 1996 og har pr 31.12.2023, 176 navn på medlemslista..

Medlemmene representerer ulike faser og misjoner i Norges moderne historie. Det er veteraner fra dagens internasjonale operasjoner, og helt tilbake til Gaza og Tysklandsbrigaden.

NVIO jobber for å fremme interessene til veteraner og deres pårørende.