Svein Olav Nymoen style=

Svein Olav Nymoen

Leder
Terje Røberg style=

Terje Røberg

Nestleder
Øivind style=

Øivind

Sekretær
Jann Harald style=

Jann Harald

Kasserer
Bjørnar Myrland style=

Bjørnar Myrland

Kameratstøtte leder Styremedlem