Pizzatreff med medaljeutdeling

Pizzatreff med medaljeutdeling

Publisert av Svein Olav Nymoen den 09.04.20.

Veterantreff med pizza på menyen og foredrag på programmet. Orlogskaptein Jon Erling Johansen og kommandersersjant Hilde Kristine Nøkleby fra Forsvarets Veterantjeneste var kveldens gjester, og Johansen holdt et interessant foredrag om FV-s oppgaver. I etterkant av foredraget ble åtte av foreningens medlemmer tildelt medaljen «Med respekt og anerkjennelse» og takk for innsatsen.

Kommandersersjant Hilde Kristine Nøkleby og orlogskaptein Jon Erling Johansen fra Forsvarets Veterantjeneste flankerer de åtte veteranene som mottok medalje for utført tjeneste i internasjonale operasjoner.
Fra venstre: Hilde Kristine Nøkleby, Morten E. Dahl, Kjell Gudmundsrud, Kjetil Brukstuen, ?, Ståle Lindhardt, Brynjulf Ivar Jenssen, Erling R. Rennan, Svein Aarvik og Jon Erling Johansen.