NVIO Øvre Romerike 25 år - del 7

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 7

Publisert av Svein Olav Nymoen den 12.04.21.

2005:

Årsmøtet ble avholdt 16. mars 2006 kl. 18.30 i UV-bygget, Sessvollmoen, med 14 medlemmer til stede.

Landsmøte: Forbundets landsmøte i 2005 ble arrangert på Hankø i Østfold den 9. og 10. april. Landsmøtet besluttet blant annet å gjennomføre landsmøter bare hvert annet år, gjeldende fra 2006. Landsstyret fremlegger nye/endrede vedtekter som saken for behandling og vedtak på landsmøtet i 2006 som blir lagt til Stjørdal i Trøndelag. Vår forening kan delta med fire delegater.

Økonomi: Foreningens økonomi er god. Regnskapet viser en beholdning på kr. 53.987,63 pr 31.12.05 – en regnskapsmessig reduksjon på kr 2.107,45 i forhold til beholdning den 31.12.04. Reduksjonen omfatter utgiftsgodtgjørelsene (kr 2000,-) til styret, for 2005, som er belastet (utbetalt) regnskapet i 2005. Reell beholdningsreduksjon i 2005 er således på kr 107,45.

Hendelser: Det er i 2005 avholdt sju styremøter. Foreningen var representert av veteraner med FN- og NATO-flagg under minnearrangementet i Trandumskogen 17. mai. Foreningen stilte æresvakt i kirken ved Goren Johnsens båre i mars. Foreningen var delaktig i arrangement i Wergelands Hus v/Eidsvollsbygningen vedr. FN-dagen 24. oktober.
Medio november ble medlemmer med ledsagere invitert på busstur til Sverige (Charlottenberg) den 1. desember. Turen ble gjennomført med totalt 13 deltakere.
Leder deltok i landsforbundets lederkonferanse på Bæreia 3. og 4. desember.
Foreningens kameratstøtteordning har i 2005 hatt noen få henvendelser. Ordningen synes nå å være bedre kjent blant medlemmer.

Diverse: Foreningen har siden sommeren 2002 (nedleggelsen av JAR) ikke disponert tilfredsstillende kontor på Sessvollmoen og heller ikke hatt brukeradgang til EDB. I desember 2005 endret nevnte forhold seg til noe nytt og bedre. Foreningen fikk tildelt anstendig kontor som vi riktignok deler med Forsvarets Pensjonistforening avd. Trandum og omegn. Kontoret er stort og utgjør god plass/mulighet for begge aktuelle foreninger. For øvrig er lovet datautstyr med adgang til Forsvarets data-nett.

Medlemmer: Foreningen har også denne perioden hatt bra medlemstilgang, ca. 20 nye, og er nå ca. 160 medlemmer totalt. Herav 104 betalende i 2005.

 Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Erling Rennan Nestleder
Eva Granslo Sekretær
Jan Liebraaten Kasserer
Kjell Bye Styremedlem
John R. Kløvstad Revisor
Ørnulf Normann Eriksen Valgkomite (leder)
Lars Finstad  Valgkomite
Knut O. Tangen Valgkomite
Gunnar Øderud Valgkomite