NVIO Øvre Romerike 25 år - del 5

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 5

Publisert av Svein Olav Nymoen den 29.03.21.

2002:

Den 6. generalforsamling i Øvre Romerike FN-Veteraner ble arrangert i aulaen på Sessvollmoen 20. mars 2003, med vanlig saksliste. Det var 19 medlemmer til stede. Innkalling og saksliste ble godkjent og Ann Helen Dybwad ble foreslått og enstemmig valgt som møteleder. Referenter ble Johan Lystad og Ole Antonsen. Årsberetningen for perioden ble godkjent, regnskapet likeså, med opplysning om at kontingent fra forbundet ikke var innkrevd og heller ikke betalt. Regnskapet viste et overskudd på 10.521,21, mens bankbeholdningen pr 31.12.2002 var på 61.929,69.

ISAF, Kabul 2004. Foto: Norwegian Armed Forces Medical Services/Frank Berg.

Det foregår store omstillinger på Sessvollmoen, og disse vil foregå fram til 2005. Foreningen har fått kontor under «MUKS». Utflytting/nedleggelse skapte en del problemer for oss. Noen ryddet litt vel grundig etter seg. Blant annet er store deler av vårt arkiv fortsatt på avveie, dessverre.

Det er denne perioden avholdt tre styremøter. Ingen medlemsmøter. Vi var tradisjonelt representert i Trandumskogen 17. mai. Det som var i ferd med å bli en tradisjon med Gardemusikken og Algarheim/Nordkisa skolemusikkorps, er foreløpig stillet i bero på grunn av endrede innkallingstider for førstnevnte. Det planlagte «julemøtet» i november/desember ble avlyst. Foreningens hjemmesider er under bearbeidelse. Kameratstøttegruppen har ikke hatt noen henvendelser.

Styre og øvrige verv i perioden:
Goren B. Johnsen Leder
Brynjulf Ivar Jenssen Nestleder
Eva Granslo Sekretær
Ann Helen Dybwad Kasserer
Tone Røstad Thomassen Styremedlem
John R. Kløvstad Revisor
Eva Wikeland Valgkomite (leder)
Kjell Bye Valgkomite
Erling Rennan Valgkomite