NVIO Øvre Romerike 25 år - del 4

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 4

Publisert av Svein Olav Nymoen den 22.03.21.

2001:

Den 5. generalforsamlingen ble gjennomført 21. mars 2002 i aulaen på Sessvollmoen. Det var bare ni medlemmer til stede. Årsberetningen konkluderer med at økonomien er god, med et overskudd på 7.838,52. Beholdningen i bank er 51.404,59.

Landsmøtet i forbundet arrangeres på Color Line til Kiel 12.-14. april 2002. Lokalforeningen kan sende fire representanter, eventuelt fullmakt.

Omorganisering på Sessvollmoen kan få betydning for vår lokalforening, hvis vi mister vårt kontor og må finne en annen løsning. Budsjettet vil bli strammere. Årsrapporten ble utsendt som julebrev denne gangen.

NORMEDCOY UNPROFOR/IFOR/SFOR 1994-1999 - sanitetskompani.
Foto: Forsvaret, "Norwegian armed forces medical services".

Under avslutningen av generalforsamlingen takket general Vadset for innbydelsen. Han takket Per Wikstad og Magne L. Eidevik for det utmerkede arbeidet de har gjort for foreningen. Vadset ønsket også nyvalgt leder, Goren Johnsen, lykke til som ny leder.

Avtroppende leder takket for fremmøtet, samt at han orienterte om noen gjenstander som foreningen vil overta ved JARs nedleggelse, og så overlot han vervet og ordet til den nyvalgte leder, som takket for tilliten og brukte ordtaket som etter hvert er blitt kjent: «Dette blir vel som å hoppe etter Wirkola», idet han kalte avgåtte leder frem og overrakte blomster.

Kaptein Pettersen fra Tren-regimentet orienterte om dette og Sessvollmoen - og om hvordan avdelingen vil bli organisert i fremtiden. Som takk for orienteringen fikk han overrakt en dotsupkopp av leder.

Tren-regimentets kjøkken stilte som vanlig opp med utmerket bevertning. Så ble det hele avsluttet med sosialt samvær i fritidsmessen.

Styre og øvrige verv i perioden.
Per Wikstad Leder
Goren Johnsen Nestleder
Eva Granslo Sekretær
Magne L. Eidevik Kasserer
Tone Røstad Thomassen Styremedlem
John R. Kløvstad Revisor
Kjell Bye Valgkomite (leder)
Eva Wikeland Valgkomite
Brynjulf Ivar Jenssen Valgkomite