NVIO Øvre Romerike 25 år - del 3

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 3

Publisert av Svein Olav Nymoen den 15.03.21.

Oblt. Erling Hornslien og undertegnede på Onsrud 2. april 1998 i forbindelse med 20 års
markering av 
UNIFIL. Hornslien var en av initiativtakerne til bøkene om "Norske FN-
styrker i Sør-Libanon", utgitt i 1982 og 1983. (Foto: Torunn Ekornholmen, EUB)

 

18. mars 1999-16. mars 2000:

Generalforsamling for 1999 ble avholdt på Sessvollmoen 16. mars 2000. I innkallingen er det oppført saksliste og informasjon om enkel bevertning etter at møtet er ferdig, sammen med ektefelle/samboer. Etter oppholdet i aulaen blir det sosialt samvær i befalsmessen, står det skrevet.
I skriv til medlemmene nevner leder Per Wikstad foredrag om situasjonen på Balkan ved Lars Finstad. Han orienterer også om protokoll, budsjett, arbeidsprogram og oversikt over styret, samt at kontingenten er uforandret, kr. 150,-.
Medlemmene anbefales å slutte opp om lokalforeningens aktiviteter, og det minnes om 17. mai-arrangementet i Trandumskogen.

Undertegnede og feltprest i NORBATT I, kaptein Knut Einar
Rugsland på Onsrud 2. april 1998. (Foto: Torunn Ekornholmen, EUB)

I perioden har styret avholdt to styremøter, men ingen medlemsmøter. Leder har deltatt på formannskonferanse i Oslo 1.-3. mars. Kameratstøttegruppen er i virksomhet og nytt kurs er avholdt på Bæreia 28.-29. januar 2000.
Regnskapet denne perioden ble avsluttet med et overskudd på 12.278,84, mens beholdningen i bank var 41.024,10.
Medlemstallet er 78, og 69 er betalende medlemmer. Ni er seniormedlemmer (4 i 1998), og disse er fritatt fra kontingent. 18 er skyldig kontingent og vil bli strøket.

Styre og øvrige verv i perioden:
Per Wikstad Leder
Goren Johnsen Nestleder
Eva Granslo Sekretær
Magne L. Eidevik Kasserer
Tone Røstad Thomassen Styremedlem
John R. Kløvstad Revisor
Lars Finstad Valgkomite (leder)
Eva Vikeland Valgkomite
Brynjulf Ivar Jenssen Valgkomite

 

2000:

Generalforsamlingen ble avhold på Sessvollmoen 22. mars 2001. Foruten vanlige årsmøtesaker ble det holdt foredrag av Lars Finstad om situasjonen på Balkan.
Dette var den 4. ordinære generalforsamlingen i Øvre Romerike FN-Veteraner, og denne gangen var det 13 medlemmer til stede.

20 års-jubileet for UNIFIL ble arrangert på Værnes. Ett av
arrangementene var tur til Hægra festning. Der står major Holtemann
på sokkel utenfor hovedinngangen. Han og hans menn holdt
festningen i flere uker under 2. verdenskrig, men måtte til slutt
gi opp for okkupasjonsmakten. (Foto: Svein Olav Nymoen)

 Uten at det fremkommer eksakt ordlyd, ble noen av paragrafene i vedtektene endret. Årsberetningen og regnskapet ble enstemmig vedtatt. Budsjett og arbeidsprogram for 2001 (herunder fastsettelse av kontingent). Det anbefales at ektefeller/samboere betaler halv kontingent. Styret kan foreta omgruppering innen budsjettrammen, totalt kr. 20.000,00.
Sak om navneendring på forbundet ble orientert om av leder Per Wikstad. Styret har behandlet saken i styremøte 11. januar 2001, og har foreslått/anbefalt «Fredsveteranenes Landsforbund – FLP». Vedtak i saken ble ikke besluttet, men møtet diskuterte flere forslag, og saken ble tatt til etterretning.

BN-sjefen for NORBATT I, oberst Vigar Aabræk, holder jubileums-
talen under festmiddagen på Værnes 6. juni 1998. På bildet
ses også oberst Berg og ambassadør Hans Wilhelm Longva.
(Foto: Svein Olav Nymoen)

 Fra årsberetningen for denne perioden kan nevnes to styremøter og generalforsamling. Leder deltok på lederkonferanse på Bæreia 6.-8. oktober. Kameratstøttegruppen er i arbeid og lokalforeningen var til stede på Trandumskogen 17. mai.
Under landsmøtet i FNVLF på Ulven ved Bergen 7.-9. april var Per Wikstad og Goren Johnsen våre representanter i tillegg til en fullmakt.
Vi har arrangert tur til Kongsvinger 24. oktober i forbindelse med avduking av minnesmerket over falne ved UNIFIL 1978-1998.
3. november arrangerte vi i samarbeid med Nordkisa/Algarheim skolekorps konsert i kulturhuset på Jessheim, med deltakelse av Gardemusikken. Dit kom det over 300 tilhørere. Opplevelsestur til Løiten Brænderi 23. november samlet 27 deltakere.
Regnskapet ble avsluttet med et overskudd på 2.477,16. Beholdningen i bank var 43.515,97. Medlemstallet er 87. 66 betalte, ni skylder kontingent og 12 er seniormedlemmer.

Styre og øvrige verv i perioden:
Per Wikstad Leder
Goren Johnsen Nestleder
Eva Granslo Sekretær
Magne L. Eidevik Kasserer
Tone Røstad Thomassen Styremedlem
John R. Kløvstad Revisor
Lars Finstad Valgkomite (leder)
Eva Wikeland Valgkomite
Brynjulf Ivar Jenssen Valgkomite