NVIO Øvre Romerike 25 år - del 23

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 23

Publisert av Svein Olav Nymoen den 10.08.21.

Det er hittil (pr 9. august) i koronaåret 2021 gjennomført fem styremøter; 29. januar, 16. april, 19. april, 26. mai, 15. juni. I disse møtene er det behandlet 34 saker. I tillegg til styremøtene ble årsmøtet for 2020 gjennomført 1. juni (omtalt i del 22).

Dag Altenborn orienterer om Forsvarets Seniorforbund. Foto: Svein Olav Nymoen.

Etter årsmøtet var det annonsert veterantreff med pizza. Dit kom det 18 deltakere. Ut over dette treffet har ikke lokalforeningen ikke kunnet arrangere samlinger.

Øivind Hegg og Terje Røberg hygget seg på veterantreff. Foto: Svein Olav Nymoen.

Møtene og samlingene holdes vanligvis hos Peppes Pizza i Storgata på Jessheim. Ett unntak hittil - styremøtet den 26. mai, da vi var hos Milano på Amfi-senteret på Råholt i Eidsvoll.


Hyggelig stemning rundt bordene. Foto: Svein Olav Nymoen.