NVIO Øvre Romerike 25 år - del 23

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 23

Publisert av Svein Olav Nymoen den 10.08.21. Oppdatert 06.02.22.

Møter, representasjon og medlemmer:
Året startet med restriksjoner i forbindelse med korona-viruset, derfor kom ikke møtevirksomhet eller veterantreffene ordentlig i gang før midt på sommeren.
Det er avholdt årsmøte og ni styremøter. Styret har behandlet 63 hovedsaker m/underpunkter.
Ledersamling og landsmøte ble 24. og 25. april gjennomført som digitalt møte. Foreningen stilte med delegat Brynjulf Ivar Jensen og to bisittere/observatører, Terje Røberg og Svein Olav Nymoen.
Ut over dette har det vært uformelle møter og telefonkontakt mellom styremedlemmene.
Jubilanter som fyller «runde år», 50, 60, 70, 75, 80, 85 eller 90 år har fått blomster og kort i anledning sitt jubileum.
Noen medlemmer har i løpet av året gått bort. I de tilfeller hvor foreningen er gjort kjent med dette, er det ved begravelsen gitt bårebukett med sløyfe.
Det har ikke vært noen saker for kameratstøttekontakten i 2021.
Ved utgangen av 2021 hadde foreningen 175 betalende medlemmer.
Kameratstøtteleder, Bjørnar Myrland, har deltatt på kurs i regi av Universitetet i Agder og NVIO.

Hedersbevisning.
Etter årsmøtet (1. juni) ble mangeårig leder, Brynjulf Ivar Jensen, tildelt NVIO-s hederstegn i bronse for lang og tro tjeneste.
I innstillingen til utmerkelsen sto det blant annet: «NVIO avd. Øvre Romerike har 25 års-jubileum i 2021. Foreningen ble stiftet 22. oktober 1996, og Brynjulf har helt fra starten vært medlem i foreningen. Allerede i 2000 ble han valgt inn i valgkomiteen, der han satt til og med 2001. I 2002 ble han valgt som nestleder, og fra årsmøtet 2004 har Brynjulf Ivar Jensen vært foreningens dedikerte leder.
Styret i foreningen ønsker enstemmig å hedre hans innsats med NVIO-s hederstegn i bronse.»

Brynjulf Ivar Jensen ble overrakt NVIOs hederspris i bronse for sitt
mangeårige arbeid for veteransaken. Svein Olav Nymoen sto for
overrekkelsen etter innstilling fra et enstemmig styre. Foto: Ståle Lindhardt.

Veterantreff og andre arrangementer:
1. juni 2021: Etter årsmøtet ble det pizza og hyggelig veterantreff med 14 deltakere.
16. juni 2021: Tradisjonelt veterantreff med 16 deltakere.
31. august 2021: Tradisjonelt veterantreff med 18 deltakere.
28. september 2021: Tradisjonelt veterantreff med 19 deltakere.
26. oktober 2021: Tradisjonelt veterantreff med 19 deltakere.
30. november 2021: Tradisjonelt veterantreff med #Veteranbarten, 11 deltakere.
Alle treffene er avholdt hos Peppes Pizza på Jessheim.

Veterantreff 31. august, der det møtte 18 deltakere. Alltid god
stemning og gode samtaler. Foto: Svein Olav Nymoen.

Fårikåltreff:
Fårikåltreff ble arrangert 25. september 2021 i lokalene etter offisersmessa på Trandum. Det møtte 25 deltakere som fikk servert herlig fårikål. Treffet var gratis for medlemmer mens ledsagere betalte 50,- kroner. Et vellykket arrangement der Terje Røberg sto for fårikålen, Magnar Aae for det tekniske, Brynjulf Ivar Jensen for det økonomiske og samtlige for hyggelig stemning.

Fårikåltreffet på Trandum samlet 25 deltakere - det største antallet
noen gang. Foto: Svein Olav Nymoen.

Jubileumstur til Kiel.
22.-24. oktober var det invitert til Kiel-tur med Color Line. Bare sju veteraner/medlemmer og fire ledsagere var med på turen. Allikevel en hyggelig tur som for medlemmene ble sponset med en andel fra foreningens kasse (tildelte midler).

Noen av deltakerne under Kielturen i oktober. Brynjulf Ivar Jensen,
Bjørnar Myrland, Wenche Nymoen, Svein Olav Nymoen, Magnar
Aae, Terje Røberg og Johanna Røberg. Foto: Svein Olav Nymoen.

Busstur til Charlottenberg.
Fredag 26. november ble turen gjennomført med 12 deltakere. Bare åtte av disse var veteraner. Resten utgjorde ledsagere og et par andre passasjerer. Pluss sjåfør Asbjørn med buss fra Busskameratene.

Kirkeparade i Akershus slottskirke 13. desember.
Grunnet innstramminger i smittevernreglene, ble kirkeparaden også i 2021 avlyst. Arve Køhl fra vår avdeling skulle vært tekstleser denne gangen.

Informasjon:
NVIO avd. Øvre Romerike har egen profil på facebook, der informasjon og annet er lagt ut.
På foreningens hjemmeside, ovre-romerike.nvio.no er tilsvarende info lagt ut.
Via nettprogrammet StyreWeb er det sendt ut invitasjoner til våre veterantreff. Herfra er det benyttet både e-post og sms. Det siste styremøtet i 2021 vedtok å fase ut sms som informasjonskanal.
Foreningen har e-postadresse post.ovre-romerike@nvio.no

Avslutning:
NVIO Øvre Romerike har, som de øvrige veteranforeningene rundt omkring, måttet forholde seg til de smittevernreglene som er vedtatt av myndighetene og NVIO sentralt. Særlig første halvdel av året var det vanskelig å holde sammenkomster/treff.
Styret takker de som har deltatt på foreningens arrangementer, og har et sterkt ønske om at flere vil delta i tida som kommer.

NVIO avd. Øvre Romerike har i perioden hatt følgende styresammensetning:
Leder: Brynjulf Ivar Jensen.
Nestleder: Terje Røberg.
Kasserer: Magnar Aae.
Sekretær: Svein Olav Nymoen.
Styremedlem: Bjørnar Myrland.

Varamedlemmer til styret:
Ørnulf Normann Eriksen og Svein Eldar Warem.

Andre verv:
Kameratstøtteansvarlig:
Bjørnar Myrland.
Revisor: Jann Harald Kristiansen.
Valgkomite: Bjørnar Myrland og Svein Aarvik.