NVIO Øvre Romerike 25 år - del 20

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 20

Publisert av Svein Olav Nymoen den 19.07.21. Oppdatert 23.07.21.

2018:
Årsmøtet ble avholdt tirsdag 19. februar 2019, kl. 17.00, i møterommet i underetasjen hos Peppes Pizza i Storgata, Jessheim.


Frigjøringsdagen 2018, på Tingvoll ved Eidsvoll kirke. Fra
v. på bildet: Svein Olav Nymoen og Bjørn Ove Myrvang, begge
UNIFIL I, Odd Myrvang, Gaza 15 og Arne Roth, Gaza.
Foto: Bjørn Hytjanstorp.

 Fra årsberetningen:
Valgkomite: Det har ikke lykkes årsmøtene gjennom flere år å velge ny valgkomite med frivillige. Under årsmøtet 20. mars 2018 lyktes vi med å velge/etablere valgkomite med to medlemmer.
Kameratstøtte: NVIO avd. Øvre Romerike har i løpet av 2018 mottatt noen få henvendelser relatert til kameratstøtte. De få henvendelsene har i hovedsak vært relatert til økonomiske problemer etter endt tjeneste i internasjonale operasjoner.
Bruk av data/StyreWeb fra 2016:
Bruk og nytte av StyreWeb har ikke fungert iht. lovnader og forventninger. Vi får sendt info til de medlemmene vi kjenner e-postadressen til. Men fram til dags dato har ingen klart å fremskaffe medlemslister med adresse osv. Heller ikke i sekretariatet i NVIO har de klart det de tre-fire siste årene.

40 års-markering for UNIFIL i Oslo 20. april 2018. Dette er seks
fra transportlaget i UNIFIL, STKP/NORBATT I, fra v. Magne Wraa
(Vrådal), Rune Singstad (Asker), Lars Kjersem (Tresfjord), Geir
Vidar Hansen (Løten), Bjørn Ottersen (Asker) og Svein Olav Nymoen
(Eidsvoll).

 Økonomi: Foreningens økonomi er rimelig god ved årsskiftet 2018/2019, med en beholdning på ca. 228.000,00 kroner. Dette skyldes meget nøkternt forbruk gjennom flere år. For øvrig vises det til revidert regnskap for 2018.
Hendelser: Det er i 2018 avholdt åtte styremøter og fire arbeidsmøter.
I løpet av året inviterte vi til ulike medlemssamlinger. Deltakelse i minnehøytideligheten ved krigsminnesmerket i Trandumskogen 17. mai. Tradisjonen tro var NVIO avd. Øvre Romerike representert med norsk flagg, FN-flagg og NATO-flagg. Etter minnehøytideligheten ble våre medlemmer invitert til brunsj i messa i Sessvollmoen leir.
NVIO avd. Øvre Romerike startet med veterantreff på FN-dagen 2012. Senere har vi fortsatt med disse åtte til ni ganger i året. I 2018 ble det gjennomført ni treff. Deltakelsen har variert fra 18 og opp mot 30 personer.
Den 13. oktober gjennomførte vi høstens får i kål-treff for medlemmer og familiemedlemmer. Bra frammøte – 17 medlemmer med ingen fra deres familier. Vi som deltok hygget oss med mye god mat og gode historier. Vi hadde rett og slett en trivelig kveld.
Dagstur med buss til Charlottenberg var årets siste samling. Denne gikk av stabelen den 30. november. Gratis for medlemmer og 100 kroner for familiemedlem.
Spesielle aktiviteter:
Som tidligere år har foreningen også dette året sendt blomster og kort til de av egne medlemmer som har rundet 60, 70, 75, 80, 85, 90 år eller mer. Slik oppmerksomhet har blitt godt mottatt.
Noen av foreningens medlemmer har gått bort i 2018. I de tilfellene som er gjort kjent for foreningen er det blitt levert bårebukett med sløyfe.
Medlemmer: Veteranforeningen har i 2018 forvaltet 175 betalende medlemmer, en ikke uventet reduksjon med 17 fra foregående år, som følge av landsmøtevedtaket «øke årlig medlemskontingent med kr 100» uten at økningen går til medlemsarbeid, sentralt og lokalt.

 Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Erling R. Rennan Nestleder
Ørnulf Normann Eriksen Kasserer
Svein Eldar Warem Sekretær
Odd Roar Gulliksen Styremedlem
Magnar Aae Styremedlem
Terje Røberg Kameratstøtteleder
Jan Søgnen Revisor