NVIO Øvre Romerike 25 år - del 2

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 2

Publisert av Svein Olav Nymoen den 08.03.21.

1996-1998:

Det foreligger ikke egen årsberetning for perioden fra konstituerende generalforsamling 1996 og fram til generalforsamlingen 20. mars 1998. En går derfor ut ifra at sammensetningen i styre og øvrige verv er den samme som valgt på konstituerende generalforsamling.

På vakt på taket av ammunisjonslageret i Ebl es Saqi.
Foto: Fra eget album.

1998-1999:

I årsberetningen fra 20. mars 1998 til 18. mars 1999 kan en lese at styret har avholdt to styremøter og en rekke konferanser/arbeidsmøter.
Generalforsamlingen 20. mars 1998 ble avholdt med 25 medlemmer til stede. Martin Vadset og Kaare Pedersen ble utnevnt til æresmedlemmer. Etter møtet var det gryterett og sosialt samvær.
Leder Per Wikstad, Goren Johnsen og Magne L. Eidevik representerte lokalforeningen under landsmøtet på Dombås 18.-19. april 1998. Leder deltok også på Nordisk FN-seminar og formannskonferanse på Akershus Festning 6.-8. november 1998.
UNIFIL fylte 20 år i 1998, og lokalforeningen deltok i komiteen for å forberede og arrangere en markering 2. april 1998, på Onsrud. Representanter i komiteen var Per Wikstad og Goren Johnsen. Det var også UNIFIL-arrangement på Sessvollmoen, representert ved leder.

 

Verkstedet i Ebl es Saqi sommeren 1978. Foto: Fra eget album.

Medlemsmøte på Sessvollmoen ble arrangert 26. november 1998 med blant annet foredrag om Balkan ved oberst Lars Finstad. 15 medlemmer deltok og det var sosialt samvær i befalsmessen etterpå.
Sommeren 1998 ble JAR overført fra Onsrud til Sessvollmoen. Vår lokalforening ble tildelt kontor i kjelleren i kontorbygningen.
I løpet av perioden ble det opprettet kameratstøttegruppe. Det ble vedtatt vedtekter og arbeidsoppgaver for gruppen, som ble bestående av Roy Henriksen (leder), John Lystad og Ole Antonsen.
Under 17. mai-arrangementet på Trandum deltok 15 medlemmer under FN-flagget. Leder var innbudt til 17. mai-frokost.

En av sjåførene stupte kråke med M6-en like nedenfor Rachaya
el Fouchar. Bilen ble vrak, men sjåføren kom fra hendelsen
med blåmerker og en øm kropp. Foto: Fra eget album.

Det er utsendt flere infoskriv og julebrev til medlemmene. I tillegg er det sendt ut innbydelse om medlemskap til personell som har dimittert fra FN- og NATO-tjeneste.
Regnskapet ble avsluttet med et underskudd på 1.753,35, mens bankbeholdningen pr 1.1.99 var 28.745,26. Lokalforeningen ble tildelt 9.300,00 fra FNVLF, som er oppført i budsjettet for 1999 som støtte til kameratstøttegruppen.

Cheeba - smuglerbyen på grensen til Israel og Syria. Vi hadde
en del kjøring dit både av vaktlag og forsyninger. Byen klamrer
seg fast i fjellsiden og barna stimlet sammen rundt oss hver gang
vi kom til byen. Foto: Fra eget album.

Medlemstallet pr 1.1.99 var 89. For dette medlemstallet er det betalt kontingent til forbundet, og dermed blir lokalforeningen å representere på landsmøtet. 11 medlemmer ble strøket på grunn av manglende kontingent. Lokalforeningen har fire seniormedlemmer (over 70 år) som er fritatt for kontingent.

Styret og øvrige verv i perioden:
Per Wikstad Leder
Roy Henriksen Nestleder
Eva Granslo                            Sekretær
Magne L. Eidevik Kasserer
Goren Johnsen Infoleder
John R. Kløvstad Revisor
Lars Finstad Valgkomite (leder)
John Lindseth Valgkomite
Øystein Jarlsrud         Valgkomite

Tyr Fort. NORBATT I hadde vaktlag der, og transportlaget
sto for forflytning til og fra. Foto: Fra eget album.