NVIO Øvre Romerike 25 år - del 17

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 17

Publisert av Svein Olav Nymoen den 21.06.21.

2015:
NVIO avd. Øvre Romerikes årsmøte for 2015 ble avholdt i møterommet i underetasjen hos Peppes Pizza på Jessheim, tirsdag 29. mars 2016 kl. 17.00. 17 medlemmer til stede.

Fra årsberetningen:
Kameratstøtte: Kameratstøtteleder har i løpet av året mottatt noen telefonhenvendelser fra veteraner, i ensomhet, som ønsker å prate om sammenlignbare episoder og erfaringer (gode og dårlige) fra internasjonal tjeneste.
Fra NVIO avd. Øvre Romerike har Magnar Aae og Svein E. Warem gjennomført kameratstøttekurs nr. I, nr. II og nr. III dette året.

Økonomi: Foreningens økonomi er rimelig god ved årsskiftet 2015/2016. Viser til revidert regnskap for 2015.

Hendelser: I året 2015 er det avholdt 12 styre-/arbeidsmøter. Videre ble det i løpet av året invitert til ulike medlemssamlinger. En av disse var 17. mai med deltakelse under minnehøytideligheten ved krigsminnesmerket i Trandumskogen. Ved nevnte arrangement var NVIO avd. Øvre Romerike representert med Norges flagg, FN-flagg og NATO-flagg. Etter minnehøytideligheten var våre medlemmer invitert til brunsj i messa på Sessvollmoen.
NVIO avd. Øvre Romerike kom i gang med veterantreff/kameratstøttesamlinger i 2012. Vi har deretter videreført veterantreff åtte til 10 ganger pr. kalenderår. Gratis pizzaservering på alle veterantreff, iht. gjeldende bestemmelse. Deltakelsen varierte noe like etter oppstart, men har økt og i snitt stabilisert seg på et rimelig godt deltakerantall, oftest mellom 30 og 40.
Veteran/HMK-arrangement på Trandum i pinsen 2015 fikk praktisk støtte av styremedlemmer/medlemmer fra NVIO avd. Øvre Romerike.
Det var planlagt medlemssamling/busstur til Charlottenberg den 29. november, med retur samme dag. Turen måtte avlyses da det ikke kunne stilles buss den aktuelle dagen.

Andre hendelser: Vår forening deltok med en delegat (B. Jenssen) på områdekonferanse Østlandet i Oslo i tiden 24.-25. oktober 2015. Konferansen ble innledet med middag v/NVIO i Oslo Militære Samfunn den 24. oktober i anledning FNs 70-årsdag.
Som de fem foregående år har foreningen fulgt opp tradisjonen med å sende en oppmerksomhet til 50 års-jubilanter og eldre.

Medlemmer: Noen av foreningens medlemmer har i året 2015 dessverre gått bort. I de tilfellene som har blitt kjent for foreningen, i tide, har det blitt levert bårebukett m/sløyfe til begravelsen.
Veteranforeningen har i 2015 forvaltet 196 medlemmer. Blant disse er det 25 som har unnlatt å innbetale medlemskontingenten.

Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Erling R. Rennan Nestleder
Ørnulf Normann Eriksen Kasserer
Odd Roar Gulliksen Styremedlem/sekretær
Magnar Aae Styremedlem
Svein Eldar Warem Styremedlem
Terje Røberg Kameratstøtteleder
Jan Søgnen Revisor

Valgkomiteen har ikke fungert siden 2012. Nye skal velges.
Josef Martinsen Opphold i utlandet
Kjell Bye Syk
Bjørn-Thore Gustavsen Opphold ukjent

 Det er sendt søknad om 15.000,00 til arrangement i anledning foreningens 20 års-jubileum i 2016.
På forsommeren kom det søknad til styret om dannelse av hundegruppe. Søknaden lyder som følger:
«Søknad om å etablere en hundegruppe i NVIO avd. Øvre Romerike. Jeg, Atle Paulsen, er nå blitt medlem i NVIO avd. Øvre Romerike. Jeg er fra Oslo og bor nå på Råholt. Jeg var en av de som var med på å få i gang hundegruppe da den så dagens lys i Oslo-avdelingen i 2011. Den har nå fått en betydelig del av oppmerksomheten rundt veteranvirksomheten i NVIO som sådan. Jeg ønsker derfor å starte opp en egen gruppe i NVIO avd. Øvre Romerike. Det er foreløpig fire av oss som kommer til å være startmengden. Oppstart ønskes så snart som mulig da vi vil ha sommeren på oss til å få i gang det praktiske. Vi ønsker at dette blir behandlet på første styremøte, som jeg regner med er i juni, før alle tar sommeren. Mvh Atle Paulsen.»

(I søknaden listes det opp en rekke punkter om gruppas formål og aktiviteter. Disse er ikke tatt med her.)

Styrets behandling av søknaden ga følgende svar:
«Søknad om etablering av hundegruppe ved NVIO avd. Øvre Romerike.
Viser til din søknad (e-post) av 27. juli 2015 om å etablere hundegruppe ved NVIO avd. Øvre Romerike. Søknaden er behandlet som sak 3 i vårt styremøte den 20. august 2015, med følgende konklusjon: Søknaden innvilges. Styret setter som betingelse at etablering og drift ikke har kostnadsmessige konsekvenser, av vesentlig betydning, for vår lokalforening (avd. Øvre Romerike). Styret imøteser en orientering, som avtalt, den 25. august 2015 om hundegruppens aktuelle aktiviteter.»

Underskrevet av styret, 23. august 2015.