NVIO Øvre Romerike 25 år - del 16

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 16

Publisert av Svein Olav Nymoen den 14.06.21.

2014:
Årsmøte for 2014 ble avholdt 24. mars 2015 med 17 deltakere. Denne gangen var møtet i møterommet i underetasjen hos Peppes Pizza i Storgata, Jessheim.

Fra årsberetningen:
Kameratstøtte: Kameratstøtteleder har i løpet av året gjennomført noen av de aktuelle seminar/kurs innen kameratstøttearbeid.
Økonomi: Foreningens økonomi er rimelig god ved årsskiftet 2014/2015. Viser til revidert regnskap for 2014.
Hendelser: Forrige årsmøte (for 2013) ble gjennomført den 6. mars 2014. Det deltok 15 medlemmer.
For øvrig er det i året 2014 avholdt 12 styre-/arbeidsmøter. Videre ble det i løpet av året invitert til ulike medlemssamlinger. En var den 17. mai med deltakelse under minnehøytideligheten ved krigsminnesmerket i Trandumskogen. Ved nevnte arrangement var foreningen representert med Norges flagg, FN-flagg og NATO-flagg. Etter minnehøytideligheten var våre medlemmer invitert til brunsj i messa på Sessvollmoen.
NVIO avd. Øvre Romerike kom i gang med veterantreff/kameratstøttesamling i 2012, første samling den 24. oktober (FN-dagen). Slike treff/samlinger fortsatte i 2013 og videre i 2014 med ni samlinger (årlig) med pizzaservering. Oppslutningen har variert litt, men har i snitt vært bra.
Den 12. april var det grilltreff (hvalbiff) for medlemmer m/partner. Fint og koselig arrangement i Dagsjøvegen.
Årets siste samling var busstur til Charlottenberg den 28. november, med retur samme dag. Turen ble arrangert for medlemmer og deres respektive partnere. Trivelig tur med ny topp moderne buss ført av en trivelig sjåfør.
Andre hendelser: Vår forening deltok med to delegater (B. Jenssen, E. Rennan) og en observatør (Ø. Eriksen) på NVIO’s landsmøte i Oslo i tiden 25. til 27. april 2014.
Som de fire foregående år har foreningen, v/styret, også i år sendt en oppmerksomhet til de av våre medlemmer som har passert 50, 60, 70, 75, 80, 85 og 90 år. Oppmerksomheten har medført bare takknemlige reaksjoner med kjempehyggelige tilbakemeldinger.
Noen av foreningens medlemmer har i 2014 dessverre gått bort. I de tilfellene som har blitt kjent for foreningen, i tide, har det blitt levert bårebukett med sløyfe.
Innkjøp: Den 8. februar gjøres kjøp av ny mobiltelefon (kr 249 + simkort kr 199 hos Clas Olsson) til foreningen. I bruk/operativ f.o.m. 11. februar 2014.
Medlemmer: Veteranforeningen har i 2014 forvaltet 191 medlemmer. Blant disse er det et antall som har unnlatt å innbetale medlemskontingenten for 2014.

Fra årsmøtereferatet:
Valg: Det ble ikke fremlagt skriftlig forslag om endring av sittende styre. De tilstedeværende fra styret er villige til å fortsette i sine styreverv. Styremedlem B. Larsen er ikke delaktig på årsmøtet her, han har deltatt en valgperiode og er nå på valg. Han har for øvrig hatt noen helseplager. Benkeforslag fra årsmøtet om å velge Svein Eldar Warem som nytt styremedlem fikk årsmøtets enstemmige tilslutning. Warem inngår dermed i styret i stedet for B. Larsen.
Eventuelt: Styrets tidligere beslutning om å gjennomføre årsmøtet på Jessheim samme dag som gjennomføring av månedlig veterantreff, synes å ha bidratt til økt antall årsmøtedeltakere.

Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Erling R. Rennan Nestleder
Ørnulf Normann Eriksen Kasserer
Odd Roar Gulliksen Styremedlem/sekretær
Magnar Aae Styremedlem
Bjørn Larsen Styremedlem
Terje Røberg Kameratstøtteleder
Jan Søgnen Revisor
Josef Martinsen Valgkomite (leder)
Kjell Bye Valgkomite
Bjørn-Thore Gustavsen Valgkomite

NB! Valgkomiteen for året 2014 har ikke fungert. Disse står inntil videre i sine verv til det er valgt ny komiteleder og medlemmer.