NVIO Øvre Romerike 25 år - del 15

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 15

Publisert av Svein Olav Nymoen den 07.06.21. Oppdatert 08.06.21.

2013:
Til medlemmene. Årsmøte for 2013. I henhold til vedtektene for NVIO avd. Øvre Romerike innkalles det hermed til årsmøte torsdag 6. mars 2014 kl. 18.30 i UV-bygget på Sessvollmoen.

Fra årsberetningen:
Kameratstøtte: Kameratstøtteleder har i løpet av året gjennomført noen av de aktuelle seminar/kurs innen kameratstøttearbeid.
Økonomi: Foreningens økonomi er god, og en viser til revidert regnskap for perioden.
Hendelser: I 2013 er det avholdt ni styre-/arbeidsmøter. Videre ble det i løpet av året invitert til ulike medlemssamlinger. En var den 17. mai med deltakelse under minnehøytideligheten ved krigsminnesmerket i Trandumskogen. Ved nevnte arrangement var NVIO avd. Øvre Romerike representer med Norges flagg, FN-flagg og NATO-flagg. Etter minnehøytideligheten var våre medlemmer invitert til brunsj i messa på Sessvollmoen.


NVIO avd. Øvre Romerike kom i gang med veterantreff/kameratstøttesamling i 2012 med første samling den 24. oktober (FN-dagen). Slike treff/samlinger fortsatte i 2013 da det ble gjennomført ni slike med pizzaservering (fem første halvår og fire andre halvår). Oppslutning/deltakelse har vært tilfredsstillende.
Den 25. mai var det grilltreff for medlemmer med familie – igjen et morsomt og fint arrangement.
Årets siste samling var busstur til Charlottenberg den 29. november, med retur samme dag. Turen ble arrangert for medlemmer og dere respektive partnere. Trivelig tur med ny, topp moderne buss, ført av en trivelig sjåfør.
Annet: Som de tre foregående år har foreningen v/styret også i 2013 sendt en oppmerksomhet (blomster og kort) til de av våre medlemmer som har passert 50, 60, 70, 75, 80, 85 og 90 år. Oppmerksomheten har medført takknemlige reaksjoner med kjempehyggelige tilbakemeldinger.

Begge bildene: På vei til Aibak fra Masar-e-Sharif, Khulm-passet.
En sjelden og kjærkommen tur ut for stabspersonellet.
Foto: Anders Berglie.

 Noen av foreningens medlemmer har i året 2013 dessverre gått bort. I henhold til pårørendes ønske har foreningen i to tilfeller deltatt med «Æresvakt» i kirken og gravferden.
Medlemmer: Veteranforeningen har i 2013 forvaltet 191 medlemmer. Blant disse er det et antall som har unnlatt å innbetale medlemskontingenten.

 Fra årsmøtereferatet under valg:
Leder minnet om egen uttalelse under forrige årsmøte, om at han ønsket avløsing etter 10 år som foreningens leder. Det fremkom benkeforslag fra årsmøtedeltaker Søvik. Foreningen drives godt og årsmøtet anbefales gjennom avstemming å støtte/ikke støtte det sittende styret. Avstemming: Et enstemmig årsmøte ga sin støtte til sittende styre om å fortsette.
Dermed fikk ikke Jenssen avløsing fra sitt verv.

 Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Erling R. Rennan Nestleder
Ørnulf Normann Eriksen Kasserer
Odd Roar Gulliksen Styremedlem/sekretær
Magnar Aae Styremedlem
Bjørn Larsen Styremedlem
Terje Røberg Kameratstøtteleder
Jan Søgnen Revisor
Josef Martinsen Valgkomite (leder)
Kjell Bye Valgkomite
Bjørn-Thore Gustavsen Valgkomite

NB! Valgkomiteen har for året 2012 ikke fungert. Årsmøtet 14.3.13 gjorde vedtak om at eksisterende valgkomite inntil videre fortsatt står i sine verv til det eventuelt blir valgt ny komite som vil prøve å gjøre jobben bedre.