NVIO Øvre Romerike 25 år - del 13

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 13

Publisert av Svein Olav Nymoen den 24.05.21.

2011:
Denne gang ble årsmøtet gjennomført torsdag 8. mars 2012 kl. 18.30 i UV-bygget på Sessvollmoen. 15 medlemmer møtte fram.

Info til møtet:
1) På årsmøtet i februar 2011 hadde vi foredrag om et meget interessant tema. Til årsmøtet dette året har vi ikke lykkes å skaffe foredragsholder med tema av stor betydning/interesse for veteraner.
2) Styret i NVIO avd. Øvre Romerike ønsker å komme i gang med veterantreff for veteraner fra internasjonale operasjoner til gratis pizza, Jessheim, siste tirsdag kl. 18.30 i mars 2012. Aktuelle treff blir annonsert i Romerikes Blad og Eidsvoll Ullensaker Blad 1-3 dager før treff.

Det nepalske hovedkvarteret i Blat, Sør-Libanon 1978.
Foto: Svein Olav Nymoen.


Fra årsberetningen:
Kameratstøtteleder t.o.m. 2010, K. Capjon, trakk seg (ikke på valg) fra denne funksjonen under årsmøtet for 2010, avholdt den 24. februar 2011. Det ble der og da ikke funnet en erstatter. I året 2011 har leder og nestleder sammen ivaretatt denne funksjonen. Styret håper at forestående årsmøte vil avklare en ny kameratstøttelder.
I årsmøtereferatet under pkt. 5 Kameratstøtte, står det i siste avsnitt: «Vår forening har pr. dato ingen kameratstøtteleder. Styret anmoder derfor årsmøtet om fullmakt til å undersøke/kontakte medlemmer i den hensikt å finne en som kan tiltre styret som kameratstøtteleder. Anmodningen ble godkjent av årsmøtet.»

Økonomi: Foreningens økonomi er rimelig god ved årsskiftet 2011/2012. Viser for øvrig til revidert regnskap for 2011.

Hendelser: Forrige årsmøte (for 2010) ved NVIO avd. Øvre Romerike ble gjennomført 24. februar 2011, der det deltok 15 medlemmer.
For øvrig er det i året 2011 avholdt ti styre-/arbeidsmøter (9/1). Videre ble det i løpet av året invitert til fire ulike medlemssamlinger. En var den 8. mai (veteran-/frigjøringsdagen) med deltakelse ved minnehøytidelighet på Tingvoll i Eidsvoll.
Neste samling var den 17. mai med deltakelse under minnehøytideligheten ved krigsminnesmerket i Trandumskogen. Ved de to nevnte arrangement var vi representert med Norges flagg, FN-flagg og NATO-flagg.
Årets fjerde samling var 1. desember med busstur til Charlottenberg, Sverige, og retur samme dag. Denne gang 25 deltakere, nær dobling av antall deltakere sammenlignet med tidligere år.


En tropp nepalske soldater i sitt hovedkvarter ved Blat,
Sør-Libanon 1978. Foto: Svein Olav Nymoen.


Av andre hendelser nevnes: Foreningens leder delaktig ved ledersamling/NVIO i tiden 19.-20. februar på Leangkollen og som medlem av valgkomiteen/NVIO delaktig i møte 12. desember.
Ved familiestøtteseminar på Bæreia i tiden 8.10. april hadde vår forening en deltaker (Jenssen). Foreningen v/styret besluttet 3. november 2011 å gi 10.000,00 kroner til «Stiftelsen Veteranhjelp» NVIO. Beløpet er sendt/overført.
Som for året 2010 (styrevedtak desember 2009) har foreningen v/styret også i 2011 sendt en oppmerksomhet (blomster) til de av våre medlemmer som passerte 50-, 60-, 70- og 80-årsdag. Oppmerksomheten har medført positiv overraskelse og hyggelige tilbakemeldinger.

Medlemmer: NVIO avd. Øvre Romerike har i 2011 lavere medlemstall enn i 2010, og har pr 31.12.11 192 medlemmer. Dette året har antall betalende medlemmer sunket fra 178 til 159. En reduksjon på 19 fra foregående år.

Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Erling R. Rennan Nestleder
Ørnulf Normann Eriksen Kasserer
Odd Ivar Bjørndal Styremedlem/sekretær
Heidi Kristin Gulbrandsen Styremedlem (har flyttet fra Øvre Romerike)
Roar Gulliksen Styremedlem
Ingolf M. Hermansen Styremedlem (aldri møtt v/styremøter/arr.)
Ubesatt/ledig Kameratstøtteleder
John R. Kløvstad Revisor
Josef Martinsen Valgkomite (leder)
Kjell Bye Valgkomite
Bjørn-Thore Gustavsen Valgkomite