NVIO Øvre Romerike 25 år - del 12

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 12

Publisert av Svein Olav Nymoen den 18.05.21.

2010:
For året 2010 ble årsmøtet avholdt 24. februar 2011 kl. 18.30 i UV-bygget på Sessvollmoen. 15 medlemmer var til stedet under forhandlingene.
Med sitt godt gjennomførte foredrag om «En veterans opplevelser og påfølgende psykiske problemer etter hjemkomst samt erfaringer med det offentlige hjelpeapparat» bidro Jan W. Steen sterkt til at årsmøtet denne gang ble ekstra givende. Leder takket Steen for interessant foredrag samt deltakende medlemmer for fremmøte, engasjement og hyggelig årsmøtesamvær.
Årsberetningen for 2010 starter ganske dramatisk denne gangen: «NB! Valgkomiteen for år 2010 har i løpet av andre halvår dessverre gått i oppløsning av årsaker som følger: Komiteens leder, Josef Martinsen, reiste utenlands juli/august, hvor han fortsatt (pr feb. -11) befinner seg. Komitemedlem Olav Dyrvik døde medio august etter få måneders sykdom.»

Landsmøte: NVIO’s landsmøte i tiden 23.-25. april ble arrangert i Alta. Vår lokalforening var representert med to deltakere (leder og nestleder) som er i henhold til gjeldende regler for antall delegater til landsmøtet fra den enkelte lokalforening – en delegat pr påbegynt 100 medlemmer – dog maks fire delegater.

Økonomi: Foreningens økonomi er rimelig god og faktisk noe forbedret også i 2010. Viser for øvrig til revidert regnskap for 2010.

Hendelser: Det er i året 2010 avholdt 11 styre-/arbeidsmøter ved NVIO avd. Øvre Romerike. Det var dessuten lagt opp til fire medlemssamlinger i 2010.
Tradisjonen tro var vår forening også i 2010 representert med Norges flagg, FN-flagg og NATO-flagg under minnearrangementet i Trandumskogen 17. mai, også denne gangen med mange medlemmer (15-16). Det er som i 2009, men langt utover de vanligvis 6-7 tidligere år. Etter minnearrangementet ble våre medlemmer invitert til brunsj i Sessvollmoen leir.
Medlemssamling «mimretreff» på Sessvollmoen den 12. juni fikk ikke så god oppslutning som håpet, bare ni påmeldte. Et nytt forsøk med invitasjon til samling/mimretreff på Sessvollmoen den 7. november ga ikke bedre oppslutning.
Lørdag 6. november fra kl. 12-15 var styret etablert med «stand» i Jessheim Storsenter med håp om å verve nye medlemmer. Dessverre ble det ingen nye denne gang, men vi fikk vist oss fram med plansjer, brosjyrer og NVIO-effekter.
Primo november ble det sendt invitasjon for medlemssamling/busstur til Sverige (Charlottenberg) den 2. desember. Dette ble en fin tur med gode muligheter både for å handle og eventuelt frekventere aktuelle kafeer/spisesteder etter eget ønske. Det ble 15 påmeldte hvorav 13 deltok.

Kameratstøtte: Styret ser det beklagelige i at kameratstøttevirksomheten ved NVIO avd. Øvre Romerike tilnærmet aldri har fungert i.h.t. veteranforbundets intensjoner. Nytt: Ett av våre medlemmer (styremedlem Bjørndal) har i 2010 gjennomgått Kameratstøtteseminar Trinn I.

Medlemmer: NVIO avd. Øvre Romerike har i 2010 lavere medlemstall enn i 2009 og har pr 31.12.10 205 medlemmer. Dette året er antall betalende medlemmer sunket fra 192 til 178. En reduksjon med 14 fra foregående år.

Diverse: Sommeren 2010 ble tiden da vi måtte flytte fra kontorene i bygning 7 til kontorer i bygning 23 (underetasjen i mannskapsmessen) uten at dette har forringet trivsel og arbeidsforhold i særlig stor grad. Foreningens styre har fortsatt godt forhold til både ledelsen og respektive underliggende etater i Sessvollmoen leir.

 Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Erling R. Rennan Nestleder
Ørnulf Normann Eriksen Kasserer
Odd Ivar Bjørndal Styremedlem/sekretær
Heidi Kristin Gulbrandsen Styremedlem
Roar Gulliksen Styremedlem
Knut M. Capjon Kameratstøtteleder
John R. Kløvstad Revisor
Josef Martinsen Valgkomite (leder)
Kjell Bye Valgkomite
Olav Dyrvik Valgkomite