NVIO Øvre Romerike 25 år - del 11

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 11

Publisert av Svein Olav Nymoen den 10.05.21.

2009:
Årsmøte for 2009 ble avholdt 9. mars 2010 kl. 18.30 i UV-bygget på Sessvollmoen. 15 medlemmer var til stede.

Fra årsberetningen:
Ledersamling: Veteranforbundets eget arrangement «Ledersamling» ble gjennomført dagene 24.-26. april 2009 i Stavern.
Økonomi: Foreningens økonomi er rimelig god og faktisk noe forbedret også i 2009. Viser for øvrig til revidert regnskap.
Hendelser: Det er i året 2009 avholdt 12 styre-/arbeidsmøter ved NVIO avd. Øvre Romerike. Som kjent ble navneendring gjort gjeldende fra 1. januar 2009. Fra samme dato ble vedtaket gjort gjeldende. Våren 2009 laget styret sin egen vervebrosjyre.
Tradisjonen tro var vår forening også i 2009 representert med Norges flagg, FN-flagg og NATO-flagg under minnearrangementet i Trandumskogen 17. mai, men denne gang med langt flere medlemmer enn noen gang tidligere – ca. 15. Etter minnearrangementet ble våre medlemmer invitert til brunsj på Sessvollmoen.
Den 3. september var medlemmer i NVIO avd. Øvre Romerike invitert til medlemssamling/dagstur til Rena leir for orientering og omvisning. Vårt besøk i leiren startet med lunsj i messa, deretter orientering og som avslutning en kort omvisning både inne og ute.

Medlemmer av NVIO avd. Øvre Romerike samlet ved minnemonumentet i Trandumskogen 17. mai 2009. Fra venstre: Josef Martinsen, Karl Arthur Søvik, Vidar Hansen, John Roald Kløvstad, Mikael Kløvstad, Johan Lystad, Jørgen Nygård, Brynjulf Jenssen, Øyvind Jansen, Odd Ivar Bjørndal, Erling Rennan, Heidi K. Gulbrandsen, Tore Røstad. Foto: Ukjent.

 Medio oktober ble det invitert til medlemssamling/mimretreff i fritidsmessa på Sessvollmoen den 7. november. Til mimretreffet var også tidligere ansatte på Onsrud (IR 4) invitert. Ca. tre uker senere invitasjon til medlemssamling/tur til Charlottenberg i Sverige den 24. november.
Begge sistnevnte arrangementer fikk svært få påmeldte og ble derfor avlyst. Beklagelig for de få som var påmeldt. Den svake interessen for de to avlyste arrangementene synes å være påvirket av folks frykt for smitte av svineinfluensa høsten 2009.
Kameratstøtte: Foreningens kameratstøtte, v/Knut M. Capjon, har dette året mottatt ca. 15 henvendelser. De aller fleste henvendelsene kom fra veteraner som der og da hadde behov for å prate med noen med samme/tilsvarende tjeneste/erfaring, og disse virket å være fornøyd etter en lang og kameratslig samtale. Fra én har henvendelsene til kameratstøttetelefonen vært mange. Når noen har klare kompliserte problemer blir de formidlet videre til det profesjonelle hjelpeapparatet.


Feltsykehuset ved MINURCAT, Tsjad. Foto: Forsvaret, utlånt av Frank Berg.

Medlemmer: NVIO avd. Øvre Romerike har i 2009 hatt noe medlemstilgang, og har pr 31. desember ca. 220 medlemmer. Dette året har antall betalende medlemmer blitt til ny rekord. 192 er en økning med fem fra foregående år.
Diverse: Som tidligere omtalt er det fine forhold på Sessvollmoen for vår foreningsvirksomhet. Foreningens ledelse har godt forhold til og samarbeid med både ledelsen og respektive underliggende etater/avdelinger i Sessvollmoen leir.

 Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Erling R. Rennan Nestleder
Ørnulf Normann Eriksen Kasserer
Odd Ivar Bjørndal Styremedlem/sekretær
Heidi Kristin Gulbrandsen Styremedlem
Roar Gulliksen Styremedlem
Knut M. Capjon Kameratstøtteleder
John R. Kløvstad Revisor
Josef Martinsen Valgkomite (leder)
Kjell Bye Valgkomite
Olav Dyrvik Valgkomite

 Vedlagt innkallingen til årsmøtet for 2009 var et skriv fra leder i valgkomiteen:
«Avdelingen Øvre Romerike er blitt drevet godt de siste årene. For å vedlikeholde aktivitet og fremgang som interesseorganisasjon trenger vi å få med flere/nye medlemmer som kan tenke seg å delta i driften av organisasjonen, enten som medlem av styret eller som medhjelpere til styret ved gjennomføring av arrangementer. Årlig arrangeres diverse kurs/seminar for medlemmer som ønsker læring og informasjon om organisasjonens virksomhet og resultater for veteraner som trenger hjelp.
Vennligst ta kontakt pr telefon eller pr e-post om du vil bidra «litt ekstra» til vår forenings virksomhet.»