Ledersamingen 2024

Ledersamingen 2024

Publisert av Svein Olav Nymoen den 18.03.24.
Ganske presis klokka 10 lørdag startet møtet med velkommen av president Ole Asbjørn Fauske. NK i Heimevernet, brigader Morten Eggen, holdt et interessant foredrag for forsamlingen.
Deretter gikk det slag i slag etter oppsatt dagsorden, med generalsekretær Bjørn Robert Dahl som møteleder.
Årsmelding for 2023, regnskap for 2023 og budsjett for 2024 ble gjennomgått. Kontrollkomiteens Einar Ulleberg var også på talerstolen og gikk god for styrets måte å drive og forvalte midlene på.
Gjennom hele samlingen var det lagt opp diskusjonsgrupper ifølge de kommende regioner. I disse gruppene ble det diskutert og lagt fram gruppenes syn på de forskjellige oppgavene som ble gitt. Organisasjonsutvikling, økonomi, rekruttering, aktiviteter, kommunikasjon, politisk arbeid og kameratstøtte sto på listen. Alle temaer diskutert og framført i god veteranånd.
Lørdag kveld var det middag, der stemningen og maten var god. Kongens skål, skål for våre falne venner og skål for de som er på vakt ute eller hjemme ble utført. Og så gikk praten høylydt rundt bordene. Taffelet ble avsluttet med felespill av Nils Otto Pleym fra NVIO Sør-Varanger.
Ledersamlingen ble avsluttet på samme stemningsfulle måte. Dermed kunne alle reise tilbake til sine lokalforeninger, vel vitende om at dette årets LS gikk stille, rolig og saklig av stabelen.