Landsmøtet 2021 - ei langdryg affære

Landsmøtet 2021 - ei langdryg affære

Publisert av Svein Olav Nymoen den 25.04.21. Oppdatert 30.04.21.

Etter han var det avtroppende president, Dag-Magne Lunde, som holdt innledningstale der han blant annet sa at han er stolt av forbundet. Gjennom sine fire år som president har han ledet 34 FS-møter, noe han så tilbake på med glede. Han kom også litt inn på forbundet framtid og sa at vi som veteraner er bærere av stolthet og tradisjon.
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen hilste også møtedeltakerne.
Ledermøtet lørdag startet kl. 09.00. På grunn av datatrøbbel måtte møtet settes på pause til det tekniske var oppe å gå igjen.
Etter lunsj, kl 12.30, startet landsmøtet. Der gikk det litt ustabilt framover, men sakene ble smått om senn votert, og den store saken om regionalisering ble vedtatt med 49 for og 27 mot. Dagens forhandlinger ble ikke avsluttet før litt over 18.30.

SAMHOLD, STOLTHET OG KAMERATSKAP
Søndag 25. ble møtestart framskyndet med en time - til kl. 09.00, i håp om å komme i mål til møteslutt kl. 17.00. Det sprakk med vel en time.
Deltakerne ble hilst velkommen av presidenten. Deretter fikk deltakerne se en filmsnutt der medlemmer av sentralstyret sa litt om opplevelser og oppgaver som tillitsvalgte. Rød tråd i innleggene var at NVIO vil være viktig framover, og en må hegne om samhold, stolthet og kameratskap.
NVIO sendte i forkant av møtet ut et innholdsrikt saksdokument til delegatene. Dessverre var det noen avvik fra papirutgaven i forhold til det som ble vist på skjerm.

 VALGET
På tross av at alle tillitsverv ble presentert av valgkomiteen, gikk valget tregt. Den digitale verden er ikke alltid like samarbeidsvillig, og når det i tillegg var forfall på den tekniske siden, måtte møteledelsen ta noen tenkepauser. Men til slutt var alt på plass med følgende resultat: President: Ole-Asbjørn Fauske. Visepresident: Trude Marie Nilsen. Styremedlemmer: Frank Ove Eriksen, Philip Lautin Jackson, Barbro Malen Jordet, Rune Meier, Øyvind Moldestad. Varamedlemmer: Pål Henning Istad, Linnea Emina Høglund, Henning Martiniussen, Even Moen, Elisabeth T. Bernssen. Kontrollkomite, valgkomite og revisor kom også på plass.
Dag-Magne Lunde takket for seg som president og ønsker det nye styret lykke til i arbeidet framover. Han ble tildelt hederstegn i gull for sin innsats for forbundet.
Påtroppende president takket for tilliten og fortalte litt om seg selv. Han ser fram til å reise rundt til lokalforeningene og hilse på dem og gjøre seg kjent med hva som rører seg ute i det ganske land.
NVIO Øvre Romerikes delegat på dette møte var leder Brynjulf Ivar Jensen, mens observatører var nestleder Terje Røberg og sekretær Svein Olav Nymoen, som også stilte lokaliteter og datautstyr til rådighet.