Ekstraordinært landsmøte og ledersamling 2020

Ekstraordinært landsmøte og ledersamling 2020

Publisert av Svein Olav Nymoen den 14.11.20.

Men før møtet var det mange ting som måtte legges til rette. Siden covid-19 har satt begrensninger på det meste i samfunnet, var samlingen lagt til rette på digitalt vis. Valg av sted for lokal deltakelse ble på Råholt, hos sekretæren, og fram mot møtestart fikk denne uvurderlig hjelp av Anders Aks og Roy Hovda fra sentralt hold, og da møtet startet var vi klare til å delta. Med alle de uvante rutinene som en slik gjennomføring har, var vi minst like spente som klare. Men du verden – det gikk jo så fint!

RASK GJENNOMFØRING
Landsmøteforhandlingene ble noe kortere enn forventet. Mest fordi forslaget om omorganisering av NVIOs geografiske inndeling (regionalisering) falt med klart flertall (41-36). Drøftingene til denne saken – og de øvrige – foregikk på en saklig og fin måte, ikke minst grunnet en god møteleder i Karl Haakon Sævold.

RETT PÅ LEDERSAMLING
Siden landsmøtet ble avsluttet tre og en halv time før beregnet, ble delegatene enige om å fortsette ledersamlingen rett i etterkant. Klokka 14.30 satte man i gang med gjennomgang og drøftinger av de 10 framlagte punktene på saklista. Eller, egentlig 11, men det kom ingen saker fram under eventuelt.
Sak 8 - om gjennomføring av vedtak om regionalisering gikk ut idet forslaget falt under landsmøtet.
Sak 6 – sak om Geelmuyden Kiese-rapporten og implementering av den, ble trukket av forslagsstiller.
De øvrige sakene ble gjennomgått og diskutert, og da klokka var kvart over fem på ettermiddagen var ledersamlingen slutt.