Årsmøte for 2020 endelig gjennomført

Årsmøte for 2020 endelig gjennomført

Publisert av Svein Olav Nymoen den 01.06.21. Oppdatert 21.12.21.

Årsmøtet samlet 14 deltakere og ble tradisjonen tro avholdt hos Peppes Pizza på Jessheim. Innledningsvis ønsket leder Brynjulf Ivar Jensen velkommen. Invitasjon til møtet var sendt ut i god tid - denne gangen via sms, e-post, facebook og egen internettside. Det ble da heller ingen kommentarer til denne.
Av årsberetningen kan en lese at aktiviteten i koronaåret 2020 har vært lav. Bare tre veterantreff kunne arrangeres. I tillegg til disse var det ett møte med personer fra veteranbasen på Trandum. Etter det møtet ble Norge stengt ned, og det er ikke opprettet kontakt etter det. Styret holdt fem styremøter og behandlet 29 saker.
I november ble det gjennomført ekstraordinært landsmøte som digitalt arrangement. Der deltok Brynjulf Ivar Jensen som delegat og Terje Røberg og Svein Olav Nymoen som bisittere/observatører.
Foreningen hadde ved utgangen av 2020 177 betalende medlemmer.
Regnskapet ble godkjent og en kan av det lese at den økonomiske stillingen er god. Avtroppende kasserer, Ørnulf Normann Eriksen, takket for seg i styret og ønsket ny kasserer lykke til. Budsjett og virksomhetsplan for 2021 ble gjennomgått. Halve året er gått, men det er fremdeles sjanse til å få gjennomført noen av de ønskede tiltakene. Eriksen fikk velfortjent blomsterbukett for sin innsats i styret.

Ørnulf Normann Eriksen får velfortjent takk for innsatsen som
kasserer i styret gjennom mange år. Foto: Svein Olav Nymoen.


Valgene gikk slik valgkomiteen fremmet, og det nye styret og øvrige tillitsvalgte ser slik ut: Leder: Brynjulf Ivar Jensen (ikke på valg), nestleder: Terje Røberg (gj.v.), kasserer: Magnar Aae (ny), sekretær: Svein Olav Nymoen (i.p.v), styremedlem: Bjørnar Myrland (i.p.v.), varamedlem: Sven Eldar Warem (i.p.v.) og Ørnulf Normann Eriksen (ny). Revisor: Jann Harald Kristiansen (ny). Valgkomite: Bjørnar Myrland og Svein Aarvik (gj.v.)
Årsmøtet ga styret fullmakt til å utpeke representant(er) til neste landsmøte.
Møteleder sa i slutten av møtet takk til alle som kom, og ytret stor glede over endelig å ha fått gjennomført årsmøtet.

I etterkant av møtet ble Brynjulf Ivar Jensen tildelt hederstegn for sin utrettelige innsats for veteransaken gjennom mer enn 20 år i lokalforeningen, hvorav  17 som styreleder, med blant annet disse ord: «Styret i foreningen ønsker å hedre din innsats med NVIOs hederstegn, og er først og fremst et tegn på takknemlighet og respekt for den jobben du har gjort for lokalforeningen gjennom alle disse årene. Merket er i bronse, men for oss er du gull verdt.» Hedersbevisningen ble overrakt av sekretær Svein Olav Nymoen etter enstemmig vedtak i lokalforeningens styre.

I NVIO Øvre Romerikes 25. år passet det godt å tildele mangeårig
leder, Brynjulf Ivar Jensen, hederstegnet. Foto: Ståle Lindhardt.

Som seg hør og bør ble det invitert til servering både før og etter årsmøtet. Før - og gjerne under møtet - kunne det nytes kaffe. Etter møtet ble det servert pizza, som smakte helt fortreffelig.