NVIO Øvre Romerike 25 år - del 9

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 9

Publisert av Svein Olav Nymoen den 26.04.21.

2007:

Årsmøte for 2007 ble gjennomført 6. mars 2008 i Sessvollmoen leir. Det deltok 14 medlemmer.

Landsmøte: Forrige FNVLFs landsmøte ble gjennomført i april 2006. I samsvar med landsmøtevedtak om landsmøte hvert annet år, blir neste å gjennomføre i 2008.

Økonomi: Foreningens økonomi er god. Regnskapsmessig beholdning pr 31.12.05 var 53.987,63, som gjennom to år er en økning med 38.604,80. Det vil si 92.592,49 pr 31.12.07.

Hendelser: Det er i året 2007 avholdt ni styre-/arbeidsmøter. Den 19. februar ble det gjennomført kurs/seminar vedrørende organisasjon og møteregler. Instruktør fra FNVLF. Det deltok sju medlemmer. Leder ØRFN var deltaker ved ledersamling 14. og 15. april. Tradisjonen tro var vår forening representert med nasjons-flagg, FN-flagg og NATO-flagg under minnearrangementet i Trandumskogen 17. mai.


Nysgjerrige FN-soldater etter et granatnedslag i teltleiren
"Dovre" i Sør-Libanon, UNIFIL I 1978. Foto: Svein Olav Nymoen.

 Den 3. november gjennomførte vi medlemssamling/mimretreff i fritidsmessen på Sessvollmoen. Til dette var også tidligere ansatte på Onsrud (IR-4). Det gjorde at mimretreffet samlet mer enn 30 deltakere. Det ble et vellykket og hyggelig arrangement som innbefattet enkel servering med varm mat, senere kaffe og kaker. Loddsalg innbrakte foreningen noen kroner i overskudd.
Den 23. november var medlemmer med ledsagere invitert på busstur til Sverige (Charlottenberg). Det ble god tid til handling og kafebesøk. Turværet var det aller beste med flotte kjøreforhold. Det var med 16 deltakere.

Diverse: Som omtalt for 2006 er det gode forhold for vår forening sin virksomhet Foreningen v/styret har dessuten et godt samarbeid både med leirens ledelse (Sessvollmoen) og respektive underliggende etater/avdelinger.

Medlemmer: Foreningen hadde i 2007 en liten medlemstilgang, med 3-4 nye, og har pr 31.12.07 173 medlemmer. Herav 127 betalende. Det høyeste tallet noen gang.
Foreningens kameratstøtteordning har i 2007 fått ca. 20 henvendelser. Så godt som alle har vært noen som gjerne vil snakke med «noen» med samme/tilsvarende erfaring/tjeneste.

Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Erling Rennan Nestleder
Jan Liebraaten Kasserer
Heidi Kristin Gulbrandsen Styremedlem
Roar Gulliksen Styremedlem
John R. Kløvstad Revisor
Ørnulf Normann Eriksen Valgkomite (leder)
Josef Martinsen Valgkomite
Eva Granslo Valgkomite
Kjell Bye Valgkomite