NVIO Øvre Romerike 25 år - del 21

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 21

Publisert av Svein Olav Nymoen den 26.07.21.

2019:
NVIO avd. Øvre Romerike avholdt sitt årsmøte for 2019 tirsdag 18. februar 2020 kl. 17.00, i møterommet i underetasjen hos Peppes Pizza i Storgata på Jessheim. 18 medlemmer til stede.

Fra årsberetningen:
Kameratstøtte: NVIO avd. Øvre Romerike har i løpet av 2019 ikke mottatt henvendelser relatert til kameratstøtte angående økonomiske problemer, sykdom eller arbeidsledighet etter endt tjeneste i internasjonale operasjoner. Vår kameratstøtteleder har deltatt i aktuelle seminarer i året som har gått.

Samling i Color Lines terminal før avreise til Kiel.
Foto: Svein Eldar Warem.


StyreWeb fra 2016: Bruk og nytte av StyreWeb har ikke fungert i henhold til lovnader og de forventninger som ble skapt før innføring/bruk. Vår lokalforening sender informasjon til medlemmene vi kjenner e-postadressen til, men etter 2014 finnes det ikke oppdaterte medlemslister. Før 2015 var det vilje og ork i sekretariatet til å utgi oppdaterte lister minst en gang pr. år. De seneste fem-seks år har slik pliktig hjelp ikke eksistert.

Color Fantasy på veg ut Oslofjorden i vakkert høstvær.
Foto: Svein Olav Nymoen.


Økonomi: Foreningens økonomi er rimelig god ved årsskiftet 2019/2020 med en beholdning på ca. 209.000,00, noe som skyldes meget nøkternt forbruk gjennom flere år. For øvrig vises det til revidert regnskap for 2019.
Hendelser: Det er i 2019 avholdt åtte styremøter og fire arbeidsmøter. I løpet av året inviterte vi til ulike medlemssamlinger. Deltakelse i minnehøytideligheten ved krigsminnesmerket i Trandumskogen på frigjøringsdagen 8. mai og grunnlovsdagen 17. mai. Denne gangen også med norsk, FN- og NATO-flagg. Den tradisjonelle brunsjen i messa på Sessvollmoen lot seg ikke gjennomføre dette året.

Underholdningen ombord i Color Fantasy var upåklagelig.
Foto: Svein Olav Nymoen.


Veterantreff med gratis pizza er gjennomført åtte-ni ganger i løpet av året, med deltakelse som har variert mellom 25 og 30 personer.
Det ble invitert til tradisjonelt grilltreff i juni og vårt tradisjonelle får i kål-treff på høsten. Begge arrangementene måtte avlyses grunnet ikke tilgjengelig sted å arrangere.
Medlemssamling om bord i Color Fantasy tur/retur Oslo/Kiel ble realisert dagene 27.-29. oktober. Antall deltakere ble ni medlemmer og en ledsager. Med fint vær på reisen ble det en meget hyggelig og verdig samling. Det er bekreftet av alle de delaktige.
Årets siste samling var dagstur med buss til Charlottenberg den 29. november. Antall deltakere var 24 – 14 medlemmer og 10 ledsagere. Gratis for medlemmer og 100 kroner for ledsagerne.
Spesielle aktiviteter:
Som tidligere år har foreningen sendt blomster og kort til de av egne medlemmer som har rundet 60, 70, 75, 80, 85, 90 år og eldre. Av kostnadsmessige hensyn kan denne aktiviteten bli redusert.
Medlemmer: NVIO avd. Øvre Romerike har i 2019 forvaltet 166 betalende medlemmer. En ikke uventet reduksjon med ni fra året før. Igjen en sannsynlig følge av landsmøtevedtaket i 2017 om å «øke årlig medlemskontingent med kr. 100» uten at økningen var ment til medlemsarbeid, lokalt og sentralt.

 Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Terje Røberg Nestleder
Ørnulf Normann Eriksen Kasserer
Odd Roar Gulliksen Sekretær
Bjørnar Myrland Styremedlem
Magnar Aae Varamedlem
Svein Eldar Warem Varamedlem
Bjørnar Myrland Kameratstøtteleder
Jan Søgnen Revisor
Bjørnar Myrland Valgkomite
Svein Aarvik Valgkomite