NVIO Øvre Romerike 25 år - del 18

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 18

Publisert av Svein Olav Nymoen den 05.07.21.

2016:

Årsmøte for 2016 ble avholdt tirsdag 21. mars 2017, kl. 17.00 i møterommet i underetasjen hos Peppes Pizza i Storgata på Jessheim. Det var 18 medlemmer til stede. I invitasjonen er det håpefullt skrevet at mange/alle vil møtes på veterantreffet som begynner etter årsmøtet, i eget rom i første etasje.
Det foreligger ingen årsberetning fra året 2016, så derfor er referatet fra årsmøtet grunnlaget for det som skjedde dette året. Dette utgjør ingen eller minimale forskjeller i informasjonen.

Fra årsmøtets referat:
Hendelser: I året 2016 ble det gjennomført åtte styremøter og tre arbeidsmøter. Videre ble det i løpet av året invitert til ulike medlemssamlinger. NVIO avd. Øvre Romerike startet med veterantreff på FN-dagen i 2012 og har siden fortsatt med 8-9 treff i året. I 2016 er det gjennomført åtte veterantreff, med deltakelse fra +/- 20 veteraner til maks 30.
Det norske flagget, FN-flagget og NATO-flagget var tradisjonen tro med da flere av foreningens medlemmer deltok under minnehøytideligheten i Trandumskogen 17. mai. Etter høytideligheten var våre medlemmer invitert til brunsj i messa på Sessvollmoen.
Medlemsarrangement den 22. september – høstens fårikålservering til medlemmer med familie. Det var god mat og en trivelig kveld.
Årets siste medlemsarrangement var busstur til Charlottenberg den 25. november. Retur samme dag.
I november var det forberedt arrangement på Sessvollmoen i anledning foreningens 20 års-jubileum. Innbydelse var sendt – meny, fasiliteter og andre nødvendige forberedelser var gjort. Interessen var nedslående. Med kun fem påmeldte måtte arrangementet avlyses.
Jubilanter har også i år fått en oppmerksomhet fra foreningen.
Medlemmer: Noen av foreningens medlemmer har i løpet av året falt fra. Bårebukett er gitt i de tilfellene styret er gjort oppmerksom på hendelsen.
NVIO avd. Øvre Romerike har forvaltet 189 medlemmer. Av disse har 169 betalt medlemskontingent. Antallet varierer litt fra år til annet av forskjellige årsaker.
Kurs/seminar: Fra styret har Svein Warem og Terje Røberg gjennomført seminar i data og bruk av programmet StyreWeb. Det vil innebære at invitasjoner og informasjon til medlemmene til komme på mobitelefon og/eller e-post.
Kameratstøtte: NVIO avd. Øvre Romerike har ikke hatt henvendelser i 2016 relatert til behov for kameratstøttehjelp/-arbeid.
Regnskap: Resultatregnskapet er revidert og anbefalt godkjent av årsmøtet. Foreningens økonomi er relativt god.

 Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Erling R. Rennan Nestleder
Ørnulf Normann Eriksen Kasserer
Odd Roar Gulliksen Styremedlem
Magnar Aae Styremedlem
Svein E. Warem Styremedlem
Terje Røberg Kameratstøtteleder
Jan Søgnen Revisor

Valgkomiteen er ute av funksjon.

 NVIO avd. Øvre Romerike søkte i 2016 midler, kr. 12.000,00, til aktiviteter. Søknaden ble sendt etter at foreningen fram til 2014 selv betalte for blant annet grilltreff, fårikål-kos og busstur til Charlottenberg. I 2015 fant en ikke råd til å sponse/gjennomføre de tre aktivitetene, blant annet av hensyn til virksomheten i 2016. De tre aktivitetene ønskes videreført i 2017.