NVIO Øvre Romerike 25 år - del 10

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 10

Publisert av Svein Olav Nymoen den 03.05.21.

2008:
Årsmøte for 2008 ble i henhold til vedtektene holdt torsdag 26. februar 2009 kl. 18.30 i bygning 7A på Sessvollmoen.
Møtet ble åpnet av leder som ønsket alle velkommen. Deretter ga han ordet til Herbjørn Dalen som ga et foredrag på ca. 55 minutter om sine inntrykk, erfaringer og opplevelser fra sin tjeneste ved UNMIS (Sudan).
Deretter fulgte en pause på omtrent en halvtime. Litt mat og kaffe før Leif Feiring fikk slippe til med en orientering han ønsket å gi om stiftelsen «Flysamlingen Gardermoen» og de planer som foreligger for utbygging og etablering av et museum som skal vise materiell og historie fra norsk deltakelse i internasjonale fredsbevarende operasjoner
I dagsordens punkt 3, om vedtekter framkommer følgende protokoll: Møteleder fremla styrets forslag til nye vedtekter for vår lokalforening. Forslaget/vedtektene be gjennomgått punkt for punkt og i sin nåværende form enstemmig vedtatt av årsmøtet. Det innebærer blant annet at foreningen heter «Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Øvre Romerike». Navneendringen er gjort gjeldende fra 1. januar 2009.

Fra årsberetningen kan en lese følgende:
Landsmøte: FNVLF-s landsmøte 26. og 27. april 2008 ble arrangert i Stavanger. ØRFN var representert med to delegater (leder og nestleder) samt to stemmefullmakter. Under dette landsmøtet ble det vedtatt å skifte forbundets navn til: «Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner» (NVIO). Navneendringen ble gjort gjeldende fra 1. januar 2009. Det ble også vedtatt å høyne årlig medlemskontingent til 300 kroner, med fordeling 200 til lokalforening og 100 til forbundet. Det ble også gjort vedtak om endret regel for antall delegater til landsmøte fra den enkelte lokalforening: en delegat pr påbegynt 100 medlemmer, maks fire delegater.

Økonomi: Foreningens økonomi er relativt god og faktisk forbedret med 21.392,54 pr 31.12.08. Viser for øvrig til revidert regnskap fremlagt for 2008.

Hendelser: Det er i året 2008 gjennomført ni styre-/arbeidsmøter.
Den 15. og 16. februar deltok E. Rennan og B. Jenssen på regionmøte (reg. øst) på Bæreia etter invitasjon fra Glåmdalen FN-forening.
Tradisjonen tro var vår forening også i 2008 representert med Norges flagg, FN-flagg og NATO-flagg under minnearrangementet i Trandumskogen 17. mai.
ØRFN-vet. var representert med tre medlemmer (Terje Knutsen, Kjell Bye og B. Jenssen) under FNVLF’s 30-årsjubileum/markering for UNIFIL, fra 23. til 25. mai i Oslo.
Den 18. oktober gjennomførte vi jubileumsarrangement/markering i anledning «UNIFIL – 30 år». Det ble et trivelig arrangement for de 27 veteranene som deltok. Arrangementet omfattet blant annet besøk ved krigsminnene i Trandumskogen, lunsj og omvisning ved flysamlingen på Gardermoen, samt jubileets høydepunkt i befalsmessen på Sessvollmoen, med tre retters middag og dertil drikke etter den enkeltes ønske. Selvfølgelig var tildeling av medaljer med diplomer til veteranene et innslag.

Kameratstøtte: Foreningens kameratstøtte, v/Knut M. Capjon, har dette året mottatt fire henvendelser. Tre av de fire henvendelsene kom fra veteraner som der og da hadde behov for å prate med noen med samme/tilsvarende tjeneste/erfaring. Disse virket å være fornøyd etter en lang og kameratslig samtale. En av de fire hadde klart mer kompliserte problemer og ble formidlet videre til det profesjonelle hjelpeapparatet.

Medlemmer: Forening har i 2008 hatt en meget god medlemstilgang med ca. 45 nye, og har pr 31. desember ca. 220 medlemmer. Dette året har antall betalende medlemmer vært rekordhøyt, med 187 betalende. Dette er en økning på 60 fra foregående år.

Diverse: Som omtalt tidligere år er det gode forhold på Sessvollmoen for vår foreningsvirksomhet. Foreningens ledelse har dessuten godt forhold til/samarbeid med både ledelsen og respektive underliggende etater/avdelinger i Sessvollmoen leir.

Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Erling R. Rennan Nestleder
Jan Liebraaten Kasserer
Heidi Kristin Gulbrandsen Styremedlem
Roar Gulliksen Styremedlem
John R. Kløvstad Revisor
Ørnulf Normann Eriksen Valgkomite (leder)
Josef Martinsen Valgkomite
Eva Granslo Valgkomite
Kjell Bye Valgkomite